Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy ArtStyl.

 

Dostępny pod adresem www.artstylhome.pl sklep internetowy ArtStyl prowadzony jest przez ArtStyl F.H.U (jednoosobowa działalność gospodarcza), z siedzibą w Radominie, ul. Radomin 136 (dalej zwanego Sklepem internetowym). Zarejestrowany w (CEIDG), prowadzonej przez Wójt Gminy Radomin, pod nr 78.

 

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@artstylhome.pl lub pod numerem telefonu: 519-350-650 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@artstylhome.pl, numeru telefonu 519-350-650.

 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów ArtStyl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie informacji na adres info@artstylhome.pl.

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów firmy kurierskie oraz spedycyjne, z którymi współpracuje sklep ArtStyl. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@artstylhome.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową, stosuje procedurę scoringową jest GetinBank oraz SygmaBank.

pixel